סגירות חורף

בפרויקטים בהם בצענו סגירת חורף מאלומיניום בתי קפה ומסעדות.